Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ HỢP TIẾN

Tên đơn vị: UBND xã Hợp Tiếp
Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803702189

ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy

Họ và tên: BÀN PHÚC THÀNH
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803702100
Email: ……………………………

 

 
2. Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: ĐÀO NGỌC KHÁNH
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó thư Đảng ủy – CT UBND xã
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803702555
Email: khanhngoc1978@gmail.com

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5897

Tổng truy cập: 1205826